Nr. Rind

ligger i et attraktivt fjordmiljø tæt på Hjarbæk Fjord. 

Fjordklyngens MTB-spor

Fjordklyngens MTB-spor løber gennem den smukke, varierede natur i Fjordklyngen. 

Sporet forbinder de seks landsbyer i Fjordklyngen: Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg.
Hovedsporet er 59 km langt. Ruten følger skovveje, stier, markveje, grusveje og små asfalterede veje. 

Undervejs passeres mange forskellige naturtyper:
Strand, skov, hede, marker og enge. På hovedsporet kan man vandre, løbe eller cykle med en rimelig robust cykel.
Til hovedsporet er der knyttet en række single tracks. Et single track er et meget smalt spor, hvor man kun kan færdes én ad gangen. Her kommer man i tæt berøring med naturen.
Single tracks er velegnede til vandring, trailløb eller cykling på mountainbike, og de er beregnet til at give sved på panden. De er af varierende sværhedsgrad og længde. De enkelte single tracks er beskrevet nærmere i faktaboksen i nederste højre hjørne på kortet

Kærby Bakke

Sporet er oprindeligt anlagt til afholdelse af stafetløb, og det snor sig rundt om den nyanlagte shelterplads, hvilket gør det meget publikumsvenligt. Det ligger på en bakkeskråning, og det går derfor rigtig meget op og ned ad bakke.
Lige ved siden af sporet ligger en udfordrende rock garden, en »sten-have«, som absolut kun er for de mest øvede.
Brugen er på eget ansvar.
Kærby Bakkes rock garden er enestående på grund af sin størrelse, længde og det faktum, at der er godt med fald på.
Måske er det den eneste af sin slags i Danmark

Folder om 
mountainbike-ruten