Nr. Rind

ligger i et attraktivt fjordmiljø tæt på Hjarbæk Fjord. 

Nyt tag på frysehuset og forsamlingshuset

Frysehuset i Nr. Rind har fået nyt tag på, og Nr. Rind Forsamlingshus’ tag bliver skiftet ud i løbet af den næste måneds tid, hvis vejret ellers arter sig.
Viborg Kommune og Fonden for Sparekassen i Skals, administreret af Vestjysk Bank, har tidligere givet tilsagn om støtte til udskiftning af frysehusets og forsamlingshusets tag. Frysehusets tag er udskiftet i juli måned af Ulbjerg Tømrer- og Snedkerforretning med lidt assistance fra frivillige Nr. Rind-borgere og Henrik Lauritzen som tovholder. Nu mangler kun opsætning af nedløbsrørene.
Til udskiftning af forsamlingshusets tag har vi imidlertid manglet knap en tredjedel af, hvad det vil koste, bl.a. fordi byggematerialerne er blevet meget dyrere i år. Her i august har Nykredits fond imidlertid givet tilsagn om en bevilling på det resterende beløb, så nu går arbejdet i gang i nærmeste fremtid – hurra.
Arbejdet udføres af Tømrerfirmaet Erland Pedersens Eftf. ApS, og Borgerforeningen skal stå for bortskaffelse af tagpladerne. Stor tak til de frivillige Nr. Rind borgere og fondene.