Nr. Rind

ligger i et attraktivt fjordmiljø tæt på Hjarbæk Fjord. 

I Anlægget på Kærbyvej findes 2 mindesten.

Stenens tekst:

5. maj 1945
Til minde om de der gav livet
Da det friheden gjaldt
Nu står det til dig
Om forgæves de faldt

Rejst af Nørre Rind Borgerforening den 5. maj 1946.
Indvielsen af anlægget fandt sted den 24. maj 1944.

Viborg Stifts Folkeblad den 7. maj 1946 følgende referat:

”En Sten i Nr. Rind.
I Nr. Rind holdtes den 5. maj 1946 en smuk festelighed i anledning af rejsningen af en mindesten, der nu er med til at pryde byens nye anlæg.

Borgerforeningens formand murermester Niels Foldbjerg, bød velkommen og gav en omtale af, hvad der ligger til grund for rejsningen af stenen, hvorefter afsløringen blev foretaget af installatør Marius Nielsen.

Formanden indbød til fælles kaffebord i forsamlingshuset, og efter at kaffen var drukket, talte folketingsmand Nørskov. Han begyndte med at redegøre for begivenhederne den 9. april 1940 og priste soldaternes mod og omtalte udførligt begivenhederne i besættelsestiden. Nørskov manede til arbejde og sammenhold om opgaverne i fremtiden. Sognepræst Tage Bak-Pedersen talte om, hvad friheden har kostet, og påpegede, at det nu kommer an på, at bruge den på en god måde. Han sluttede med bøn for fædreland og kongehus og med fadervor. Formanden takkede foredragsholderne og oplæste et hyldestdigt til de hjemvendende soldater efter treårskrigen, skrevet af daværende lærer i Nr. Rind Chr. Johansen.

I festen deltog godt 200 personer.

Stenens tekst:

1945
1995
Fred
Frihed
Sammenhold
KK: Dette er navnet på gårdejer K. Kjeldgaard, Nørre Rind, der har tilrettet stenen